Archive for January, 2010

באילו פרמטרים גוגל מודד אותנו

כיצד גוגל מודד את חשיבות האתר שלנו ? האם ניתן לאמת את קיומם של המדדים הללו המדד האופטימלי כדי למדוד את הקידום אתר שאנו מבצעים הוא פשוט מאד תוצאות החיפוש אך תוצאות החיפוש משקפות את ממוצע כל המדדים שגוגל מתחשב בהיבט על האתר שלנו. בואו נחשוב לרגע כיצד גוגל מתייחס לאתרים שאינו מקודמים ולא עברו […]


עיצוב בתים

עיצובו של בית היא פונקציה ישירה של האישיות שלנו, ומשקף את הטעם האנין שיש לכל אחד מאיתנו בנפרד, ואני הטוח שאם נשאל זוגות שמכירים טוב אחד שת משנהו איך הם רואים את ביתם מעוצב , נקבל תשובה שונה מכל אחד, מפני שכל אחד מאיתנו שונה באופיו או טעמו. הכל מתחיל מהדברים הקטנים, בתחילה זה היה […]