Archive for December, 2008

השלמת מילות החיפוש בגוגל

בוודאי שמתם לב שהוכנסה תכונת ה autocomplete או בשמה השיווקי Autosuggest לגוגל ישראל בעברית. תכונה זו מאד נוכה ועוזרת לבחור מראש את מילת החיפוש והביטויים הפופולריים מבחינת החיפוש . אך מי שינתח את הנושא יותר לעומק ימצא קונפליקט בין טיוב התוצאות לתכונה זה . תכונה זו מאלצת אותנו לבחור ביטויי חיפוש יותר פופןלריים או בעלי […]